Kurser / Køreteknisk kursus

Køreteknisk kursus

Her har vi mulighed for at skræddersy, et kursus som netop passer til dig og din virksomhed, dine venner el. lign.

Her undervises der i moderne køreteknik, hvor der sættes fokus på elevens praktiske formåen, samt at prøve grænser af, således eleven har god mulighed for at klare sig i kritiske situationer, under alle vejrforhold. Kører man i egen bil, har man mulighed for at afprøve de forskellige hjælpeforanstaltninger, der er monteret i bilen.

Det køretekniske kursus er en del af køreundervisningen. Her undervises efter undervisningsplanen der er tilpasset til nye trafikanter, her er forældre eller søskende som har kørekort velkomne til, at deltage i undervisningen.

Tilmelding er nødvendig af hensyn til pladsbestilling.
 
Michael Soele Jessen  | Tlf.: 40 13 68 80 | soele@me.com